Personvern og advarsler

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

;Codice in materia di trattamento dei dati personali”;
Kjære kunde / leverandør
Lo / La Nuova Valmar skriftlig Company Ltd, Innehaveren av personopplysninger, i henhold til delen. 13 del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196, Følgende informasjon om alle personlige opplysninger du gir for forvaltningen av forholdet
kontrakten med hennes nåværende. De personlige data som samles inn og behandles av / en forfatter i følgende kategorier:
1. identifisering (firmanavn, hjem, Tel:, faks, og:mail, skatteinformasjon, etc..);
2. dati relativi all’;attività economica e commerciale (bestillinger, solvibilità, data bank, Regnskap og skatt, etc..).
Den personlige informasjonen du gir vil bli brukt innenfor og oppnåelse av mål knyttet til avtaleforholdet
kurs. Spesielt er behandlingen avsluttet i samsvar med og som oppstår for gjennomføringen av alle aktiviteter
administrative, Business, regnskap og skatt. Levering av data og behandling er obligatorisk i forhold til
formål knyttet til oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser og juridiske. Bestemmelsen er også å være nødvendig for
l’;espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali all’;esecuzione degli obblighi contrattuali. Den endelige
nektet å gi data for disse formål vil avgjøre umulighet av skriving til gi kurset til kontraktsmessig forhold
samme rettslige forpliktelser og. Bestemmelse av data er valgfritt å sende kommunikasjon eller materiale
reklame som vårt firma kan gjennomføre din e-postadresse eller faksnummer. I
hver gang du objecting til slik behandling ved å sende en forespørsel til e-postadresse eller faksnummer nedenfor.
Eventuelt avslag til å forsyne data til markedsføringsformål påvirker ikke regelmessig kjøring av kontraktsforhold i
kurs.
Personlige data som er angitt av deg vil bli behandlet "på en lovlig og korrekt måte", som følger av artikkel 11 i
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Behandlingen vil bli gjennomført med støtte av papir, eller telekommunikasjon. Kan få tilgang, og så komme
kunnskap om dine data, bare autoriserte emner for eksempel administrative område som er ansvarlig for regnskap,
markedsavdeling, administrering og vedlikehold av datasystemer.
Mens kommunikasjonen gjennomført i oppfyllelse av rettslige forpliktelser og avtalefestede, alle data samlet inn og behandlet
kan være kommunisert i Italia og overført i utlandet eksklusivt for grunner spesifisert over:
1. Service Companies, databehandling selskap, regnskapsfører / skatt og generelt for alle etatene
undersøkelser og kontroller på korrekt gjennomføring av formålene oppført på;
2. noen parter utenfor vår eiendom, som vi har inngått konkrete avtaler om tiltak som skal
tatt for å sikre sikkerheten til data betrodd dem, i alle fall dataene vil bli brukt utelukkende for
å oppnå formål som er angitt.
Den databehandlingsansvarlige er New Valmar Ltd
Inviando una mail all’;indirizzo o un fax al numero 0709930569 potrà richiedere l’;elenco aggiornato dei soggetti nominati
Data-kontrollere.
In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che riproduciamo di
Etter full:
Rett til tilgang til persondata og andre rettigheter
1. L’;interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’;esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, selv om de ennå ikke registrert,
og deres kommunikasjon komunikeringen.
2. L’;interessato ha diritto di ottenere l’;indicazione:
på. dell’;origine dei dati personali;
b. formål og behandlingsmetoder;
(c). della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’;ausilio di strumenti elettronici;
(d). identiteten til innehaveren, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’;articolo 5, comma 2;
og. personer eller kategorier av personer som opplysningene kan formidles eller som kan bli
om dem som oppnevnt representant i staten, ledere eller agenter.
3. L’;interessato ha diritto di ottenere:
på. l’;oppdatering, korreksjon eller, hvis interessert, l’;integrazione dei dati;
b. kansellering, forvandlingen i anonym form eller blokkering av data i strid med loven, inkludert de som
trenger ikke være holdt for det formål som opplysningene er innhentet eller deretter behandlet;
(c). l’;attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) b) ble gjort oppmerksom, herunder med hensyn til deres
innhold, av dem som opplysningene ble formidlet eller spres, unntatt der dette viser seg
umulig eller innebærer en manifestly uforholdsmessig til den beskyttede høyre.
4. L’;interessato ha diritto di opporsi, helt eller delvis:
på. for legitime grunner behandling av personopplysninger om ham, betydning for formålet med innsamling;
b. behandling av personopplysninger for å sende reklame materialer eller direkte salg eller for
utføre markedsundersøkelser eller en kommersiell kommunikasjon.

Faremo uno sforzo ragionevole per assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni e dei dati disponibili su questo sito.Tuttavia non garantiamo e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l’aggiornamento, riktigheten og fullstendigheten av informasjonen på dette nettstedet.
Derfor tar ikke ansvar for konsekvenser som kan bli påført deg av mulige feil, per danni o perdita di profitti che ne possano derivare.
Det samme gjelder for alle linker tilkobling til andre nettsteder som denne nettsiden refererer brukere.
Non saremo responsabili del contenuto dei siti che vengono raggiunti tramite link esterno.

Vi forbeholder oss også retten til å endre og supplere informasjonen gis uten forutgående varsel.
Il contenuto del sito è protetto dalle leggi di autore.
Den Send bilder: deres eiere er oppført på stedet, og kort avstand til bildene. Noen bilder (Public Domain) kan ha blitt hentet fra nettsteder der eierne har gitt avkall på retten (eksempel: Wikipedia), eller hvor de har fullmakt til reproduksjon, distribuzione e modifica anche a scopo commerciale dell’opera (hentet fra Flickr Creative Commons-lisens).
I bilder, dersom levert av lisens, viser kilden.
Hvis, derimot, viser brudd på opphavsrett, Vennligst vennligst informer oss kjenner oss (Hvis du er eieren av arbeidet, angi om du vil være kilden eller hvis du ønsker å fjerne, eller annen, takk)
Gjengivelse av informasjon eller data og, særlig, av tekster eller deler av tekstene eller grafikk, richiede il precedente consenso espresso dei proprietari.
All informasjon og data, deres bruk og deres registrering , som nærstående, handlinger eller unnlatelser er underlagt italiensk lov.

Questo è un sito contenente materiale non pornografico per un pubblico di tutte le età.

Datavirus

Considerata la diffusione in rete di virus informatici non possiamo garantire che il sito sia privo di errori o virus. Selskapet vårt er derfor ikke ansvarlig for skade som er påført deg som et resultat av slike destruktive elementer.

Informativa Cookies

Come è d’uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito) e per l’analisi dell’uso del sito.

I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili per evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all’utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non contengono dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non occorre consenso. I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l’uso del sito, in particolare sono collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell’utente (come il Login), per i quali non occorre alcun consenso.

Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookies.

Disabilitazione cookie

I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:

Mozilla Firefox - Windows Internet Explorer - Google Chrome - Opera - Apple Safari

Cookies di terze parti

Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso, come i pulsanti per i social.
La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun controllo sui loro cookies, interamente gestiti dalle terze parti. Il contratto di cessione dati avviene direttamente tra l’utente/visitatore e le terze parti, per cui l’acquisizione del consenso per detti cookie è, ovviamente, a carico delle terze parti, mentre questo sito non partecipa in alcun modo a tale cessione. In conseguenza di ciò le informazioni sull’uso dei detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l’eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine qui sotto indicate.

In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti:

- Google (Google Analytics cookie): Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che attraverso l’uso di cookies (performance cookies), raccoglie dati di navigazione anonimi allo scopo di esaminare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. I cookie di Google Analytics possono essere usati altresì per mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di Google (come la ricerca Google).Google non assocerà l’indirizzo Ip a nessun altro dato posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati Uniti.

- Google (Youtube cookie). Youtube è una piattaforma di proprietà di Google, per la condivisione di video, che utilizza cookie per raccogliere informazioni degli utenti e dei dispositivi di navigazione.

Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere visione delle informazioni alla pagina predisposta da Google.

Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina sull’uso dei cookie.

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser l’apposito componente fornito da Google (opt out).

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin non impostano un cookie, ma se esso è già presente sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue impostazioni. La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle quali si prega di fare riferimento.

Aggiornamenti

La presente cookies policy è aggiornata alla data del 1 giugno 2015.

Meny